Skip to content
Showing you results for "Basilica of Santa Maria del Mar, Plaça de Santa Maria, Barcelona"

Top restaurant recommendations from locals

Tapas Restaurant
22 Carrer de Montcada
 • 89 locals recommend
Tapas Restaurant
 • 76 locals recommend
Tapas Restaurant
8 Plaça de les Ollescalpep.com
 • 53 locals recommend
Cocktail Bar
12 Passeig del Bornwww.crepsalbornbcn.com
 • 26 locals recommend
Tapas Restaurant
1 Placeta de Montcadawww.euskaletxeataberna.com
 • 27 locals recommend
Wine Bar
5 Plaza Sta Mariawww.facebook.com
 • 27 locals recommend
Lounge
10 Carrer dels Abaixadorswww.lalunabcn.com
 • 11 locals recommend
Pizza Place
22 Passeig del Bornwww.lapizzadelborn.com
 • 16 locals recommend
Tapas Restaurant
62 Carrer de l'Argenteriawww.sagardi.com
 • 16 locals recommend
Tapas Restaurant
29 Carrer de Montcadawww.tapeoborn.cat
 • 13 locals recommend
Bar
29 Carrer Montcada
 • 9 locals recommend
Tapas Restaurant
 • 13 locals recommend
Seafood Restaurant
2 Pla de Palauwww.passadis.com
 • 9 locals recommend
Mediterranean Restaurant
13 Carrer dels Sombrererswww.restaurantpetra.com
 • 14 locals recommend
Tapas Restaurant
9 Carrer de l'Esparteria
 • 13 locals recommend
Tapas Restaurant
22 Carrer de Montcadabodegalapuntual.com
 • 7 locals recommend