Skip to content

Top recommendations from locals

From sightseeing to hidden gems, find out what makes the city unique with the help of the locals who know it best.
Natural Feature
“Chảy giữa lòng thành phố Hòa Bình, tạo nét cảnh quan duyên dáng cho thành phố. Nơi đây còn là nơi có công trình thủy điện Sông Đà, là nguồn cung cấp điện năng lớn cho cả nước Việt Nam.”
  • 1 local recommends